Poslední aktualizace: 7. června 2013

Společnost SPD se zavazuje chránit vaše osobní údaje. Pro účely zákona o ochraně údajů je společnost SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH společností, která řídí zpracovávání vašich osobních údajů na těchto stránkách. Společnost SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH a přidružené společnosti využívají k provozování těchto stránek služby externích dodavatelů včetně společnosti Peer 1 Hosting.

Tyto zásady ochrany osobních údajů blíže specifikují typy údajů, které společnost SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, přidružené společnosti a její externí dodavatelé shromažďují, a které společnost SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (dále jen „SPD“) na těchto stránkách (dále jen „stránky“) a při provádění služeb (dále jen „služby“) uchovává, a dále specifikují, jak společnost SPD tyto údaje využívá a chrání. V tomto prohlášení také naleznete, co dělat, pokud nechcete, aby vaše osobní údaje (definováno níže v části „Shromažďování osobních údajů“) získané při návštěvě těchto stránek nebo poptávce služby nebyly shromažďovány, a jak si můžete tyto své již poskytnuté údaje zpřístupnit, opravit, smazat nebo zamítnout jejich budoucí použití.

Toto prohlášení se vztahuje pouze na tyto stránky a služby. Nevztahuje se např. na bannery, loterie a jiné reklamy nebo propagační akce, které společnost SPD může sponzorovat nebo se jich účastnit na stránkách vlastněných třetími stranami. Společnost SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH si vyhrazuje právo tyto zásady ochrany osobních údajů změnit nebo odstranit. Společnost SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH zde zveřejní jakékoli nové nebo změněné prohlášení, proto tuto část stránek často navštěvujte, abyste měli aktuální informace.

Váš souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů

Použitím těchto stránek nebo případných služeb, které společnost SPD poskytuje (například kontaktováním linky Careline společnosti SPD), přijímáte podmínky aktuálních zásad ochrany osobních údajů zveřejněných v této části stránek. Dále se na tyto stránky a služby vztahují podmínky použití.

Pokud nesouhlasíte s jakoukoli podmínkou uvedenou v tomto prohlášení, neposkytujte na těchto stránkách nebo při žádosti o služby žádné osobní údaje (definováno níže v části „Shromažďování osobních údajů“).

Mějte prosím na paměti, že pokud se rozhodnete neposkytnout osobní údaje, nebo nesouhlasíte s použitím svých osobních údajů, nemusíte mít možnost vykonávat některé věci, včetně neomezeného přístupu k určitým částem stránek, účasti v loterii nebo soutěži, žádosti o vzorky, obdržení informačního bulletinu nebo jiných sdělení od společnosti SPD, přístupu ke službám a/nebo možnosti odeslat e-maily společnosti SPD.

Shromažďování dobrovolně poskytnutých osobních údajů

V těchto zásadách ochrany osobních údajů jsou „osobními údaji“ takové údaje, které lze použít k identifikaci vaší osoby, jako je vaše jméno, ulice, telefonní číslo, údaje o kreditní kartě a bankovním účtu, přezdívka, datum narození, informace o vašem zdraví, e-mailová adresa a jakékoli další informace, které by mohly být příslušně použity k vaší individuální identifikaci.

Při používání našich stránek a služeb může společnost SPD shromažďovat některé nebo všechny osobní údaje. Společnost SPD nebude shromažďovat žádné osobní údaje, pokud je neposkytnete dobrovolně.

Jakmile poskytnete společnosti SPD své osobní údaje, zmocňujete společnost SPD k použití těchto údajů podle zásad ochrany osobních údajů. To zahrnuje vaše právo omezit společnost SPD v používání vašich osobních údajů, jak je popsáno v tomto prohlášení, a požádat společnost SPD o přístup k osobním údajům získaným na těchto stránkách za účelem jejich opravy nebo odstranění či vznesení námitky proti jejich použití. (Viz část „Na koho se obrátit“ níže.) Pokud chcete vznést námitky proti dalšímu používání svých údajů, vezměte prosím na vědomí, že se toto omezení vztahuje na použití vašich údajů do budoucna a ne na použití, ke kterému již došlo na základě vašeho stávajícího souhlasu.

Společnost SPD záměrně neshromažďuje ani neuchovává osobní údaje o dětech, které jsou mladší 18 let. Pokud nám vaše dítě postoupilo své údaje bez toho, že by uvedlo aktuální věk, a vy byste chtěli, abychom tyto údaje odstranili, kontaktujte nás a my je vymažeme. (Viz část „Na koho se obrátit“ níže.)

Jak společnost SPD používá vaše údaje 

Jakmile na těchto stránkách nebo při žádosti o služby poskytnete své údaje, společnost SPD je použije pro ten konkrétní důvod, pro který byly vaše údaje získány, a vy s takovýmto použitím bez omezení souhlasíte následovně:

Použitím těchto stránek a/nebo služeb souhlasíte, že společnost SPD může požádat třetí strany o zpracování nebo analýzu shromážděných údajů včetně osobních údajů, za účelem porozumění a vyhovění potřebám zákazníků.

Pokud si objednáte e-mailový zpravodaj nebo požádáte společnost SPD o informace, souhlasíte s tím, že vám společnost SPD odešle informace a/nebo nabídky týkající se výrobků a/nebo službách společnosti SPD, o kterých si společnost SPD myslí, že by vás mohly zajímat, nebo vám zašle nabídku účastnit se výzkumu, propagace nebo jiné činnosti související s našimi výrobky (včetně svědeckých reklam). Kdykoli můžete takovéto kontaktování společností SPD odmítnout. (Podrobnosti o tom, jak účast odmítnout, naleznete níže v části „Na koho se obrátit“.)

Pokud si u společnosti SPD vyžádáte nějaký výrobek nebo služby, souhlasíte s tím, že společnost SPD použije vaše osobní údaje a bude je sdílet se svými dodavateli a dalšími třetími stranami, aby mohla splnit váš požadavek (včetně např. umožnění dodání takovéhoto výrobku nebo služby). Společnost SPD nezmocňuje tyto dodavatele ani třetí strany k jakémukoli použití vašich osobních údajů.

Pokud poskytnete nebo nahrajete jakýkoli obsah na stránky, souhlasíte s tím, že použijete takovýto obsah v souladu s podmínkami použití.

Poznámka: Společnost SPD vydá vaše osobní údaje, pokud takovýto krok vyžaduje zákon, nebo na základě povolení k prohlídce, předvolání k soudu nebo soudního příkazu. Vaše osobní údaje mohou být v některých zemích podle místního práva přístupné donucovacím a bezpečnostním orgánům.

Další údaje, které může společnost SPD shromažďovat

Tyto stránky mohou také shromažďovat údaje, které nejsou osobně identifikovatelné. Společnost SPD může pomocí souborů cookie sledovat například informace o datu a čase návštěvy stránek, typu použitého prohlížeče a také stránce, ze které se návštěvníci připojují k našim stránkám.

„Soubory cookie“ jsou kousky informací, které se ukládají pomocí prohlížeče na pevný disk vašeho počítače. Společnost SPD může používat soubory cookie ke shromažďování informací během vaší návštěvy těchto stránek, včetně informací o tom, které oblasti stránek jste navštívili a jaké služby prostřednictvím stránek používáte. Společnost SPD shromažďuje tyto informace, aby přizpůsobila své stránky, výrobky a služby vašim potřebám a zájmům. Soubory cookie vám mohou také urychlit budoucí použití těchto stránek. Například stránka může zjistit, že jste již své osobní údaje poskytnuli, a zajistí, že o tyto údaje již nebudete znovu požádáni. Většina prohlížečů je nastavena tak, aby automaticky přijímala soubory cookie. Pokud chcete, lze v prohlížeči nastavit odmítnutí souborů cookie nebo vyžádání upozornění na odesílané soubory cookie. Odmítnutí souborů cookie na našich stránkách může znamenat, že nebudete moci během návštěvy našich stránek navštívit určité části stránek nebo obdržet přizpůsobené informace.

Společnost SPD se neustále snaží zlepšit v propagování svých stránek. V rámci této snahy společnosti SPD se může provádět měření efektivnosti těchto stránek zjišťováním, kdy jste navštívili naše stránky a na co jste zde klikali. Statistiky z měření stránek lze použít k přizpůsobení stránek podle vašeho využívání, stejně jako k anonymnímu zhodnocení statistik o využívání stránek. Informace o počítači, jako je vaše IP adresa (číslo přidělené vašemu počítači pro surfování na internetu), typ používaného internetového prohlížeče a typ používaného operačního systému, mohou být také shromažďovány a přidruženy k vašim osobním údajům. Tím se má zajistit, že návštěva stránek přinese tu nejlepší zkušenost a že jsou stránky účinným zdrojem informací.

Některé vámi navštívené stránky mohou také shromažďovat informace prostřednictvím pixelových značek (také známé jako „čisté GIF“), jež mohou být sdíleny s třetími stranami, které přímo podporují propagační činnosti a rozvoj stránek společnosti SPD. Například informace o návštěvách a používání stránek mohou být sdíleny s reklamní agenturou, aby se lépe zacílily internetové bannerové reklamy na našich stránkách. Podle informací shromážděných prostřednictvím pixelových značek vás nelze identifikovat, i když by se mohly propojit s vašimi osobními údaji.

Společnost SPD může navíc přidat informace, které jste poskytli, k dalším informacím již získaným nebo obdrženým od třetích stran. Společnost SPD takto postupuje proto, aby poskytovala více cílených výrobků a služeb, které vyhovují vašim potřebám.

Odkazy na jiné stránky

Společnost SPD může poskytovat odkazy na jiné stránky, jako vstřícný krok pro naše uživatele. Společnost SPD však neodpovídá za obsah nebo fungování těchto dalších stránek. Společnost SPD se nemůže zaručit za zásady ochrany osobních údajů na těchto stránkách a doporučujeme, abyste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů těchto stránek dříve, než tyto stránky začnete využívat.

Zástupci a poskytovatelé služeb

Společnost SPD někdy zapojí jiné společnosti a jednotlivce, aby v různých zemích provedli určité úkoly v našem zastoupení. Tito zástupci mohou potřebovat přístup k vašim osobním údajům, ale pouze za účelem splnění jejich úkolu.

Přenos informací mimo vaši zemi trvalého pobytu

Veškeré vámi poskytnuté informace uchovávané společností SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, přidruženými společnostmi a jejími dodavateli, mohou být přeneseny mimo vaši zemi trvalého pobytu do společnosti SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, přidružených společností a externích společností. Mezi externí společnosti patří Peer 1 Hosting ve Spojeném království, Kanadě a USA.  Použitím našich stránek a/nebo služeb souhlasíte s tímto přenosem svých osobních údajů přes hranice.

Bezpečnost informací

Společnost SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH a přidružené společnosti přijímají přiměřená opatření, aby byly vaše osobní údaje v bezpečí. Všechny osobní údaje jsou předmětem omezeného přístupu, který je chráněn heslem a bránou firewall, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu, úpravě nebo zneužití. Ačkoli žádná bezpečnostní opatření nemohou zajistit 100% ochranu, společnost SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH a přidružené společnosti přijaly vhodné bezpečnostní zásady za účelem co nejlepšího zajištění bezpečnosti a integrity všech informací včetně vašich osobních údajů.

Na koho se obrátit

Pokud máte nějaké připomínky nebo dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, chtěli byste nahlásit jakékoli porušení zásad ochrany osobních údajů nebo chcete-li požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, pište na adresu SPD Swiss Precision Diagnostics Ltd., Attn. General Counsel, 47 route de St Georges, 1213 Petit-Lancy, Švýcarsko, nebo pošlete e-mail společnosti SPD na adresu privacy@spdspark.com.

Máte-li dotazy týkající se některého výrobku, kontaktujte linku Careline. Tato služba je spravována přidruženou společností SPD, SPD Development Company Limited ve Spojeném království. Kontaktní údaje na linku Careline jsou uvedeny na našich stránkách v kontaktech pro vaši zemi. Připravte si prosím číslo šarže z obalu výrobku. Hovory na linku Careline mohou být monitorovány nebo zaznamenávány za účelem zvýšení kvality a vaše osobní údaje mohou být shromažďovány, jak je uvedeno výše.

Děkujeme vám za návštěvu našich stránek.