Těhotenský test
Časná detekce

Výsledky již 6 dní před vynechanou menstruací

Buy now

Když chcete vědět, zda jste těhotná, čekání na test může být těžké. Proto je možné těhotenský test Clearblue Časná detekce použít již 6 dní před vynechanou menstruací, což je 5 dní před dnem očekávaného začátku menstruace (očekávané menstruace).1

Hlavní výhody

Test lze použít už 6 dnů před očekávanou menstruací

Test lze použít už 6 dnů před očekávanou menstruací

Clearblue© Časná detekce je náš nejcitlivější test, což znamená, že můžete test provádět již 6 dní před vynechanou menstruací (což je 5 dní před očekávanou menstruací).
Přečtěte si více o provádění časného těhotenského testu

Přesnost vyšší než 99 %

Přesnost vyšší než 99 %

Po dni očekávané menstruace.

Snadné použití

Snadné použití

Clearblue má ergonomický design zahrnující delší, zakřivenou testovací tyčinku a široký indikátor správného použití.
Naše jedinečná technologie FloodguardTM pomáhá snižovat nejčastější hlášenou příčinu chyby uživatelky2 a usnadňuje testování.

Srozumitelné výsledky

Srozumitelné výsledky

Jasná a jednoduchá struktura výsledku; 2 čárky, jestliže jste těhotná, 1 čárka, jestliže nejste těhotná3.

Zobrazení více produktů

  Co si myslí ostatní lidé?

  Způsob použití těhotenského testu Clearblue Časná detekce

  1. Kdy testovat

  kdy testovat

  • Test lze provádět již 6 dní před vynechanou menstruací, což je 5 dní před očekávanou menstruací, viz otázka 3.
  • Jestliže provádíte test před očekávanou menstruací, použijte ranní moč. Jinak můžete test provést kdykoli během dne.
  • Před provedením testu nepijte větší objem tekutin.

  2. Proveďte test

  Odstraňte fóliový obal a sejměte kryt. Testovací tyčinku použijte ihned.

  Způsob provádění těhotenského testu

  ZVOLTE SI ZPŮSOB TESTOVÁNÍ

  • DŮLEŽITÉ: Indikátor správného použití ihned zrůžoví, čímž ukazuje, že je moč absorbována.

  A) Držte indikátor správného použití v proudu moči celých 5 sekund. 

  NEBO

  B) Na celých 20 sekund zcela ponořte pouze indikátor do vzorku moči odebrané do čisté a suché nádobky. 

  • Jestliže indikátor správného použití nebude úplně růžový, viz otázka 7. 
  • Znovu nasaďte kryt a položte testovací tyčinku na rovnou plochu. 
  • Začněte odpočítávat. 

  POČKEJTE 3 MINUTY, než budete interpretovat výsledek.

  3. Podívejte se na výsledek

  Čárka v kontrolním okénku se může rychle objevit, ale MUSÍTE počkat 3 minuty, než budete interpretovat výsledek. Jestliže v kontrolním okénku nevidíte modrou čárku, test neproběhl (viz otázka 8).

  • Jestliže je výsledek „Nejste těhotná“, viz otázka 4. 
  • Jestliže je výsledek „Jste těhotná“, viz otázka 3. 
  • Pokud si stále nejste jista výsledkem, viz otázka 9. 
    

  DŮLEŽITÉ! Podívejte se na výsledek během 10 minut od provedení testu. Jakékoli změny ve výsledku po této době ignorujte. 

  Časté dotazy

  Jak funguje těhotenský test Clearblue Časná detekce?

  Když jste těhotná, Vaše tělo produkuje těhotenský hormon hCG (lidský choriový gonadotropin). Tento test dokáže zjistit i malá množství hCG v moči (citlivost tohoto testu je 10 mIU/ml).

  ⌛ Kdy mohu provádět test pomocí těhotenského testu Clearblue Časná detekce?

  Test lze provádět již 6 dní před vynechanou menstruací, což je 5 dní před očekávanou menstruací. Pokud provádíte test před očekávanou menstruací a výsledek je „Nejste těhotná“, stále ještě existuje možnost, že těhotná jste. Viz níže uvedená tabulka s výsledky klinického testování na vzorcích z raného stádia těhotenství.

  Časné testování

  Počet dnů před očekávanou menstruací

  % vzorků od těhotných žen s výsledkem „Jste těhotná“

  0

  >99 %

  1

  >99 %

  2

  >99 %

  3

  >99 %

  4

  96 %

  5

  79 %

   

  Test říká „Jste těhotná“. Co mám udělat?

  Měla byste navštívit svého lékaře, který Vám může poradit, jaké další kroky byste měla učinit.

  Test říká „Nejste těhotná“, ale já si přesto myslím, že možná jsem. Co mám udělat?

  Pravděpodobně nejste těhotná, nebo hladina hCG ještě není dostatečně vysoká, aby mohla být zjištěna, nebo jste možná špatně spočítala den očekávané menstruace. Pokud jste test provedla v časné fázi, proveďte jej znovu v době očekávané menstruace. Pokud je menstruace opožděna, proveďte test znovu za 3 dny. Pokud tento test udává výsledek „Nejste těhotná“ a stále ještě nemáte menstruaci, navštivte svého lékaře.

  Měla jsem výsledek „Jste těhotná“, ale když jsem test zopakovala, byl výsledek „Nejste těhotná“, nebo jsem začala menstruovat. Co to znamená?

  Test detekuje těhotenský hormon po dni očekávané menstruace s přesností vyšší než 99 %, lze tedy obdržet výsledek „Jste těhotná“ a později zjistit, že nejste těhotná (tj. později obdržíte výsledek „Nejste těhotná“ nebo začnete menstruovat). Může k tomu dojít v důsledku samovolných potratů v raných stádiích těhotenství, kterým se říká „časná těhotenská ztráta“ a které bohužel nejsou neobvyklé, protože asi každé čtvrté těhotenství je ukončeno jako časná těhotenská ztráta. Pokud obdržíte neočekávané výsledky, požádejte svého lékaře o radu.

  Může být výsledek testu ovlivněn některými léky nebo zdravotním stavem?

  Před provedením testu si vždy přečtěte pokyny od výrobce v příbalových letácích všech léků, které užíváte. Léky obsahující hCG mohou ovlivnit výsledek testu. Mimoděložní těhotenství a nedávné těhotenství, i v případě nedonošení, mohou způsobit zavádějící výsledky. Pokud jste v menopauze nebo se jí blížíte, můžete obdržet falešně pozitivní výsledek „Jste těhotná“, ačkoli těhotná nejste. Test by neměl být ovlivněn hormonálními terapiemi obsahujícími klomifen citrát, léky proti bolesti, alkohol, antibiotika nebo antikoncepční pilulky. Pokud obdržíte neočekávané výsledky, proberte je se svým lékařem.

  Když jsem provedla test, indikátor správného použití nezrůžověl úplně. Co mám udělat?

  Je možné, že jste neaplikovala dostatečné množství moči; ale pokud se do 10 minut po provedení testu objeví v kontrolním okénku modrá čárka, test proběhl. Jestliže se do 10 minut po provedení testu neobjeví v kontrolním okénku modrá čárka, viz otázka 8.

  Provedla jsem test, ale v kontrolním okénku se neobjevila žádná modrá čárka. Co mám udělat?

  Pokud uplynulo více než 10 minut od doby, kdy jste provedla test, pak test neproběhl. Možná příčina:

  • Po aplikaci moči nebyl indikátor správného použití udržován v takové poloze, aby směřoval dolů, nebo testovací tyčinka nebyla položena na rovnou plochu.
  • Bylo použito příliš mnoho nebo příliš málo moči.

  Proveďte test znovu s novou testovací tyčinkou a pečlivě dodržujte pokyny. Můžete odebrat vzorek moči a provést test s použitím metody „Odebraný vzorek“.

   

  Co když si nejsem výsledkem jistá?

  Viz obrázky v oddílu „Podívejte se na výsledek“.

  Časný výsledek „Nejste těhotná“OBRÁZEK A Výsledek je „Nejste těhotná“. Pokud si stále myslíte, že byste mohla být těhotná, viz otázka 4.

   

   

  Obrázky B–D Výsledek je „Jste těhotná“. Vzhled čárky v okénku s výsledkem se může lišit, ale je to stále výsledek „Jste těhotná“, bez ohledu na to, jak bledá nebo tmavá je.

   

  Výsledek „Jste těhotná“Obrázek B: K tomuto dojde s větší pravděpodobností v případě, že provádíte test před očekávanou menstruací, kdy hladiny hCG mohou být ještě relativně nízké.

   

  Výsledek „Jste těhotná“Obrázek C: Toto není neobvyklé, když provádíte test v den nebo okolo dne očekávané menstruace.

   

  Výsledek „Jste těhotná“Obrázek D: Toto se s větší pravděpodobností objeví, když provádíte test více než několik dnů po očekávané menstruaci, protože hladiny hCG jsou vyšší.

   

  Pokud si stále nejste jista výsledkem, měla byste počkat nejméně 3 dny, než provedete další test, a pečlivě dodržovat pokyny.

  Na co je tabletka uvnitř testu?

  Všechny naše testy obsahují malou odvlhčovací kuličku / malý odvlhčovací kotouček, které jsou přiloženy, aby absorbovaly vlhkost, a nejsou určeny ke konzumaci.
  V případě náhodného požití prosím vyhledejte lékařskou pomoc a s jakýmikoliv dalšími dotazy kontaktujte naši linku Careline na čísle [email protected]


  Dr Joanna Pike

  Anglická verze přezkoumána Dr Joanna Pike v Bře 18, 2016

  • 1. „Vynechaná menstruace“ odkazuje na den po očekávané menstruaci. U 79 % vzorků testovaných v laboratorní studii bylo těhotenství zjištěno 6 dní před vynechanou menstruací (což je 5 dní před očekávanou menstruací). Vždy si přečtěte příbalový leták.
  • 2. Oproti našemu předchozímu vizuálnímu designu testu. Na základě telefonátů na zákaznickou linku v letech 2010 a 2014. 3 Dvě modré čárky znamenají výsledek „Jste těhotná“ (i když je některá z čárek bledá). Výsledky se mohou lišit.