Těhotenský test
s ukazatelem týdnů

Těhotenský test s ukazatelem týdnů
Jediný test, který Vám dokáže říct, před kolika týdny došlo k početí

Těhotenský test Clearblue s ukazatelem týdnů je první a jediný test, který je při datování těhotenství stejně přesný jako ultrazvukové vyšetření.** Ukazatel Smart Dual Sensor™ vám nejen oznámí slovy, zda „Jste těhotná (+)“ či „Nejste těhotná (–)“, ale také vám sdělí, kdy došlo k početí.

Velmi přesný... určí také počet týdnů od početí

Velmi přesný... určí také počet týdnů od početí

Je to jako 2 testy v 1 – nejprve zjišťuje přítomnost těhotenského hormonu s přesností vyšší než 99 % (po dni očekávané menstruace), a pokud jste těhotná, TAKÉ zobrazí, před kolika týdny došlo k početí: 1–2, 2–3 nebo více než 3 týdny (3+). Ukazatel týdnů má při určování doby početí přesnost 93 %.

Test lze použít už 5 dnů před očekávanou menstruací

Test lze použít už 5 dnů před očekávanou menstruací.

Test je tak citlivý, že jej lze provést již 5 dnů před vynechanou menstruací.*

Jednoznačně jasné digitální výsledky

Jednoznačně jasné digitální výsledky

Během 3 minut se na displeji objeví výsledek „+“ jste těhotná nebo „–“ nejste těhotná. Pokud je výsledek „+“ (jste těhotná), pak test také ukáže, před kolika týdny došlo k početí (1–2, 2–3 nebo 3 a více týdnů).

Co si myslí ostatní lidé?

Způsob použití těhotenského testu s ukazatelem týdnů

1. Než začnete

Před provedením těhotenského testu Clearblue s ukazatelem týdnů si prosím vždy pozorně pročtěte příbalový leták.

Jestliže provádíte test po dni očekávané menstruace, můžete jej provádět v kteroukoli denní dobu, a zjistit tak, zda jste těhotná. Pokud provádíte časné testování a chcete, aby byl výsledek na ukazateli týdnů přesný, musíte použít ranní moč. Před prováděním digitálního těhotenského testu nepijte příliš mnoho tekutin.

Jakmile jste připravena na testování, vyjměte testovací tyčinku z fóliového obalu a sejměte modrý kryt. Test ihned použijte.

 

2. Provedení testu

Provedení testuProstě jen absorpční tyčinku v poloze směrem dolů přidržte v proudu moči po dobu pouhých 5 sekund. Dávejte pozor, aby se nenamočila zbylá část tyčinky digitálního těhotenského testu.

Nebo místo toho můžete vzorek moči odebrat do čisté a suché nádobky. Absorpční tyčinku v poloze směrem dolů přidržte v moči po dobu pouhých 20 sekund.

– Na tyčinku digitálního těhotenského testu můžete znovu nasadit kryt a položit ji na rovnou plochu.

– Zatímco čekáte na výsledek, nadále udržujte indikátor v takové poloze, aby směřoval dolů, nebo tyčinku digitálního těhotenského testu položte na rovnou plochu.

 

Testovací tyčinka směrem nahoru / směrem dolůDŮLEŽITÉ
Během testování nikdy nedržte testovací tyčinku absorpční tyčinkou směrem nahoru.

 

3. Počkejte 3 minuty

Počkejte 3 minuty.Po provedení těhotenského testu Clearblue s ukazatelem týdnů bude probíhající test signalizován blikajícím symbolem „čekejte“ v podobě přesýpacích hodin. Když symbol přesýpacích hodin přestane blikat, objeví se výsledek.

 

4. Podívejte se na výsledky

– Konečný výsledek se zobrazí během 3 minut.

– Je možné, že se pozitivní výsledek „+“ objeví dříve než výsledek na ukazateli týdnů. Dále čekejte, dokud nepřestane blikat symbol přesýpacích hodin a nezobrazí se výsledek na ukazateli týdnů.

– Výsledek zůstane na displeji po dobu přibližně 24 hodin.

 
Jak interpretovat výsledky
Výsledky Doba od početí Jak lékař určí datum Vašeho otěhotnění (na základě 28denního cyklu)
Nejste těhotná Váš výsledek je „Nejste těhotná“
Těhotná 1–2 Váš výsledek je „Jste těhotná“
a k početí došlo před přibližně 1–2 týdny.
3–4 týdny
Těhotná 2–3 Váš výsledek je „Jste těhotná“
a k početí došlo před přibližně 2 až 3 týdny.
4–5 týdnů
Těhotná 3+ Váš výsledek je „Jste těhotná“
a k početí došlo před více než 3 týdny.
5 a více týdnů
 

Dr Joanna Pike

Anglická verze přezkoumána Dr Joanna Pike v Dub 26, 2017

Časté dotazy

Jak přesný je těhotenský test Clearblue s ukazatelem týdnů při určování těhotenství?

Při určování, zda jste nebo nejste těhotná, je přesnost testu 99 %, pokud jej použijete po dni očekávané menstruace. Pokud provádíte test přede dnem očekávané menstruace a výsledek je negativní „–“, stále ještě existuje možnost, že těhotná jste. Viz níže.

Kdy mohu provádět test s použitím těhotenského testu Clearblue s ukazatelem týdnů?

Hladina těhotenského hormonu se v rané fázi těhotenství rychle zvyšuje a těhotenský test Clearblue s ukazatelem týdnů lze použít již 5 dnů před vynechanou menstruací (což jsou 4 dny před očekávanou menstruací). Při laboratorním testování vzorků z rané fáze těhotenství vykazoval těhotenský test Clearblue s ukazatelem týdnů následující výsledky:

Počet dnů před očekávanou menstruací

–1

–2

–3

–4

% vzorků od těhotných

žen s výsledkem „Jste těhotná“

98 %

97 %

90 %

65 %

Chcete-li zjistit datum očekávané menstruace, vypočtěte obvyklou délku svého cyklu tak, že spočítáte počet dnů od prvního dne předchozí menstruace do dne před začátkem další menstruace.

  • – Máte-li nepravidelné cykly, měla byste počítat s nejdelším cyklem, který jste měla v posledních měsících před testováním.
  • – Pokud nevíte, jaké je datum očekávané menstruace, doporučujeme, abyste provedla testování nejméně 19 dnů po posledním nechráněném styku.

Jak přesný je ukazatel týdnů Clearblue?

Ukazatel týdnů má přesnost 93 % při uvádění doby početí v porovnání s dobou od ovulace. Publikovaná studie, která porovnávala stanovení doby početí prostřednictvím ukazatele týdnů a prostřednictvím standardního ultrazvukového vyšetření (11–13 týdnů), zjistila, že výsledky souhlasily v 97 %.*

*Johnson a kol. CMRO (2011) 27(2): 393–401

Těhotenský test Clearblue s ukazatelem týdnů říká, že jsem těhotná, já si ale nemyslím, že k početí došlo v období, které uvádí ukazatel týdnů. Je to možné?

Přesnost ukazatele týdnů je 93 %, pokud test provádíte s první ranní močí. Některé léky nebo zdravotní stav mohou výsledek ovlivnit. Viz následující otázka.

Může být výsledek testu ovlivněn některými léky nebo zdravotním stavem?

Před provedením testu si vždy přečtěte pokyny od výrobce v příbalových letácích všech léků, které užíváte.

  • – Léky pro léčbu neplodnosti obsahující hCG mohou vést k zavádějícím výsledkům (tyto léky se obvykle podávají ve formě injekcí a provedení testu příliš brzy po jejich podání může způsobit falešně pozitivní výsledek „Jste těhotná“).
  • – Jiné léky pro léčbu neplodnosti (např. léky obsahující klomifen citrát), léky proti bolesti a hormonální antikoncepční prostředky (např. antikoncepční pilulky) by výsledek ovlivnit neměly.
  • – Pokud jste v nedávné době přestala brát hormonální antikoncepční prostředky nebo užíváte léky pro léčbu neplodnosti, jako např. léky obsahující klomifen citrát, může být váš cyklus nepravidelný, a to vás může vést k příliš časnému testování.
  • – Mimoděložní těhotenství, vaječníkové cysty, menopauza a některá velmi vzácná onemocnění mohou vést k zavádějícím výsledkům.

Pokud obdržíte neočekávané výsledky, měla byste je probrat se svým lékařem.

Měla jsem pozitivní výsledek „+“, ale když jsem test zopakovala, byl výsledek negativní „–“ nebo jsem začala menstruovat. Co to znamená?

Test s přesností vyšší než 99 % detekuje těhotenský hormon po dni očekávané menstruace, lze tedy obdržet pozitivní výsledek a později zjistit, že nejste těhotná (tj. později obdržíte negativní výsledek nebo začnete menstruovat). Může k tomu dojít v důsledku samovolných potratů v raných stádiích těhotenství, kterým se říká „časná těhotenská ztráta“ a které bohužel nejsou neobvyklé, protože asi každé čtvrté těhotenství je ukončeno jako časná těhotenská ztráta. Pokud obdržíte neočekávané výsledky, požádejte o radu svého lékaře.

Těhotenský test Clearblue s ukazatelem týdnů říká, že nejsem těhotná. Co mám udělat?

Pravděpodobně nejste těhotná, nebo hladina těhotenského hormonu ještě není dostatečně vysoká, aby mohla být zjištěna, nebo jste možná špatně spočítala den očekávané menstruace.

  • – Pokud jste test provedla v časné fázi, proveďte jej znovu v době očekávané menstruace.
  • – Pokud je menstruace opožděna, proveďte test znovu za 3 dny. Pokud test udává výsledek „Nejste těhotná“ a stále ještě nemáte menstruaci, navštivte svého lékaře.

Těhotenský test Clearblue s ukazatelem týdnů říká, že jsem těhotná. Co mám udělat?

Jestliže test říká, že jste těhotná, měla byste navštívit svého lékaře, který Vám může poradit, jaké další kroky byste měla učinit.

Na co je tabletka uvnitř testu?

Všechny naše testy obsahují malou odvlhčovací kuličku / malý odvlhčovací kotouček, které jsou přiloženy, aby absorbovaly vlhkost, a nejsou určeny ke konzumaci.
V případě náhodného požití prosím vyhledejte lékařskou pomoc a s jakýmikoliv dalšími dotazy kontaktujte naši linku Careline na čísle [email protected].

clearblue-ultra-early

Výsledky již 6 dní před vynechanou menstruací

Když chcete vědět, zda jste těhotná, čekání na test může být těžké. Proto je možné těhotenský test Ultra časný použít již 6 dní před vynechanou menstruací, což je 5 dní před dnem očekávané menstruace.

79 % pozitivních výsledků může být zjištěno 6 dní před vynechanou menstruací.

Accuracy_when_you_need_it_the_most

Přesnost, když ji nejvíce potřebujete

Žádná značka není přesnější: přesnost našich těhotenských testů je vyšší než 99 % po dni očekávané menstruace, abyste měla jistotu, když ji nejvíc potřebujete.

  • *Test lze použít 5 dnů před vynechanou menstruací (což jsou 4 dny před očekávanou menstruací). Při laboratorním testování bylo 98 % pozitivních výsledků zjištěno den před očekávanou menstruací, 97 % bylo zjištěno 2 dny před, 90 % 3 dny před a 65 % 4 dny před očekávanou menstruací.
  • **Výsledek „Počet týdnů“ je z 97 % ve shodě s pozdějším ultrazvukovým vyšetřením pro stanovení doby početí. Založeno na studii výsledků u 187 žen (1–2, 2–3, 3 a více týdnů od početí) v porovnání s datováním těhotenství pomocí ultrazvukového vyšetření.