Kalkulátor ovulace

Kdy budu pravděpodobně ovulovat?

Jak funguje ovulace...

Například 18/06/2024
Například cyklus obvykle kolísá v rozmezí od 23 do 35 dnů
Calculate your due date
Pravděpodobnost ovulace v tento den
Results are based on the information you have provided.
  *
Začátek vaší poslední menstruace
  20%
Pravděpodobnost ovulace v tento den
Change my informations

Při zjišťování prudkého zvýšení hladiny LH přesnost vyšší než 99 %.

Digitální ovulační test Pokročilý K přesnému určení svých plodných dnů použijte ovulační test, který detekuje změny hladiny hormonů plodnosti v moči. Ovulační testy jsou 2x přesnější než metoda počítání plodných dnů3. Digitální ovulační testy Clearblue mají při zjišťování prudkého zvýšení hladiny LH přesnost vyšší než 99 %, aby se daly určit vaše nejplodnější dny.


(X) MÝTUS: Menstruační cykly trvají vždy 28 dnů a každá žena ovuluje 14. den.

(✓) SKUTEČNOST: Průměrný menstruační cyklus trvá 28 dnů, ale každá žena je jedinečná a téměř 50 % menstruačních cyklů se liší o 7 nebo více dnů1. Protože kolísá délka menstruačních cyklů, tak kolísá také načasování ovulace, takže je těžké poznat, kdy jsou VAŠE plodné dny.

Pochopení výsledků vašeho kalkulátoru ovulace

Dnes je k dostání mnoho kalkulátorů ovulace, které odhadnou, kdy budete mít plodné dny. Tyto kalkulátory jsou druh „metody počítání plodných dnů“ a pracují na základě průměrných údajů, aniž jakkoliv zohledňovaly vaši osobní hladinu hormonů.  Ale žádná z nás není „průměrná“:
1. Délky cyklu se liší u jednotlivých žen i v rámci jednotlivých cyklů – ve skutečnosti se téměř 50 % menstruačních cyklů liší o 7 nebo více dní1.
2. Načasování ovulace se může lišit o několik dnů, dokonce i v pravidelných cyklech.

Měli bychom mít v době mých plodných dní pohlavní styk každý den?

Profesor Bill Ledger

U spermií, které jsou ve varlatech příliš dlouho, narůstá možnost poškození DNA a jsou méně plodné. U párů, které mají častý (denně) pohlavní styk, bude mít muž nižší počet spermií na ejakulaci, ale spermie budou plodnější. Pokud se snažíte o početí, pak se snažte mít pohlavní styk alespoň každý druhý den kolem doby ovulace.

Jaký je rozdíl mezi „ovulací“ a „plodnými dny“?

„Ovulace“ je proces uvolnění vajíčka z vaječníku, ke kterému dochází 12–16 dnů před začátkem další menstruace.

„Plodné dny“ jsou dny během ženského menstruačního cyklu vedoucí ke dni ovulace (včetně), kdy je žena schopna otěhotnět, jestliže má nechráněný sex.

Kdy je nejvyšší a nejnižší šance na otěhotnění?

Nejplodnější dny každého cyklu, kdy máte nejlepší šanci otěhotnět při nechráněném sexu, jsou den ovulace a den předtím – to jsou 2 dny „vrcholné plodnosti“. Ale vzhledem k tomu, že spermie mohou v těle ženy přežít několik dnů, může žena během plodného období otěhotnět i o několik dní dříve – to jsou dny „vysoké plodnosti“. Mimo toto „okno plodnosti“ trvající asi 6 dnů jsou šance na otěhotnění nízké.


Která metoda je přesnější?

Digitální ovulační testy Clearblue mají vyšší než 99% přesnost při zjišťování prudkého zvýšení hladiny LH, ke kterému dochází 24–36 hodin před ovulací, takže jsou přesnější než metody počítání plodných dnů a měření bazální teploty při předpovídání nejplodnějších dnů2.


1. Creinin MD. a kol. Contraception (2004) 70: 289–92
2. Brezina PR. a kol. Fertil & Steril (2011); 95(6): 1867–78
3. Studie provedená za účasti 101 žen ve Velké Británii porovnávající jednoduché metody počítání plodných dnů s pravděpodobností testu provedeného v den prudkého zvýšení hladiny LH (2011).
4. Ve studii, které se zúčastnilo 87 žen, byly s použitím skutečné délky cyklu identifikovány 4 nebo více plodných dnů v 80 % cyklů.

How_to_get_pregnant_faster

Jak rychleji otěhotnět?

Mít sex ve správnou dobu Vašeho cyklu je klíčové, takže zjištění Vašich plodných dnů pomocí ovulačního testu Vám pomůže rychleji otěhotnět.