Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace 21. prosince 2020

Toto jsou zásady ochrany osobních údajů společnosti SPD.  SPD se skládá ze společností SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH a SPD Development Company Limited.  Společnost SPD se zavazuje chránit vaše osobní údaje. Pro účely zákona o ochraně údajů je společnost SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH společností, která řídí zpracovávání vašich osobních údajů na těchto stránkách. K provozování těchto webových stránek využívá společnost SPD partnery.

Tyto zásady popisují typy údajů, které společnost SPD a naši partneři shromažďují na těchto webových stránkách a při provádění služeb, a jak společnost SPD tyto údaje využívá a chrání. V těchto zásadách naleznete, co dělat, jestliže nechcete, aby byly shromažďovány vaše osobní údaje (definováno níže v části „Shromažďování osobních údajů“) získané při návštěvě těchto stránek nebo při poptávce služeb. Řeknou vám také, jak můžete požádat o přístup, opravu nebo vymazání vašich osobních údajů nebo jak vznést námitku proti jejich budoucímu použití.

Tyto zásady se vztahují pouze na tyto stránky a služby poskytované společností SPD. Nevztahují se např. na bannery, loterie a jiné reklamy nebo propagační akce, které společnost SPD může sponzorovat nebo se jich účastnit na stránkách vlastněných třetími stranami. Společnost SPD si vyhrazuje právo tyto zásady změnit bez předchozího upozornění. Společnost SPD zde zveřejní jakékoli nové nebo pozměněné zásady, proto tuto část stránek často navštěvujte, abyste měli aktuální informace. 

Použitím těchto stránek nebo případných služeb, které společnost SPD poskytuje (například kontaktováním linky Careline společnosti SPD), přijímáte podmínky aktuálních zásad zveřejněných v této části stránek.  Dále se na tyto stránky a služby vztahují podmínky použití.

Pokud nesouhlasíte s jakoukoli podmínkou uvedenou v těchto zásadách, neposkytujte na těchto stránkách nebo při žádosti o služby žádné osobní údaje (definováno níže v části „Osobní údaje, které společnost SPD shromažďuje“).

Osobní údaje, které společnost SPD shromažďuje

V těchto zásadách „osobní údaje“ znamenají údaje, které mohou identifikovat vaši osobu, například:

 • jméno,
 • poštovní adresa,
 • telefonní číslo a záznamy, když jste volali linku Careline společnosti SPD,
 • bankovní údaje,
 • uživatelské jméno,
 • datum narození,
 • e-mailová adresa,
 • informace o zdravotním stavu, například informace o zdravotním stavu související s použitím produktu,
 • preference pro budoucí komunikaci,
 • jakékoli další informace, které shromažďujeme, když nám voláte, navštívíte naše stránky nebo používáte naše mobilní aplikace nebo služby, a které by logicky mohly být použity k identifikaci vaší osoby.

Při používání těchto stránek nebo služeb může společnost SPD shromažďovat některé nebo všechny výše uvedené typy osobních údajů. Společnost SPD nebude shromažďovat žádné osobní údaje, pokud je neposkytnete dobrovolně.

Jakmile poskytnete společnosti SPD své osobní údaje, dáváte společnosti SPD oprávnění k použití těchto údajů podle těchto zásad ochrany osobních údajů. To zahrnuje vaše právo (jak je požadováno nebo povoleno místními zákony):

 • omezit použití osobních údajů společností SPD, jak je popsáno v těchto zásadách,
 • požadovat přístup k osobním údajům nebo kopie osobních údajů, které společnost SPD shromažďuje na těchto stránkách,
 • požadovat, aby společnost SPD aktualizovala nebo opravila jakékoli chyby,
 • ohradit se proti použití nebo omezit použití vašich osobních údajů společností SPD, 
 • požadovat, aby společnost SPD zablokovala nebo vymazala vaše osobní údaje z naší databáze a
 • vznést stížnost na zpracování vašich osobních údajů u příslušného úřadu pro dohled nad ochranou údajů.

Chcete-li uplatňovat tato práva, obraťte se prosím na společnost SPD pomocí podrobností v níže uvedené části „Na koho se obrátit“.; Některé své služby vám můžeme poskytnout pouze tehdy, jestliže nám poskytnete odpovídající osobní údaje. Pro ochranu osobních údajů ukládaných společností SPD může být nutné, aby společnost SPD zkontrolovala vaši identitu, dříve než povolí přístup k vašim údajům. Pokud to dovolují příslušné právní předpisy, může být účtován poplatek, dříve než vám společnost SPD poskytne kopii kteréhokoli z vašich osobních údajů uložených společností SPD.

Společnost SPD nehodlá shromažďovat ani uchovávat osobní údaje o dětech, které jsou mladší 13 let nebo jak je definováno v místních právních požadavcích.  Naše produkty a služby nejsou určeny pro děti mladší 13 let.   Pokud je vám méně než 13 let, neodesílejte žádné osobní údaje prostřednictvím našich stránek bez výslovného souhlasu a účasti některého z rodičů nebo opatrovníka.

Jak společnost SPD používá vaše údaje 

Když na těchto stránkách nebo při žádosti o služby poskytnete své osobní údaje, společnost SPD je použije pro ten konkrétní účel, pro který byly vaše údaje získány, včetně například: 

 • Společnost SPD může požádat partnery o zpracování nebo analýzu shromážděných údajů, včetně vašich osobních údajů, za účelem porozumění a vyhovění potřebám zákazníků.
 • Pokud si objednáte e-mailový zpravodaj nebo požádáte společnost SPD o informace, společnost SPD vám může zasílat informace a/nebo nabídky týkající se výrobků a/nebo služeb společnosti SPD, o kterých si společnost SPD myslí, že by vás mohly zajímat, nebo vám zašle nabídku účastnit se výzkumu, propagace nebo jiné činnosti související s našimi výrobky (včetně například referencí o našich výrobcích). Kdykoli můžete takovéto kontaktování společností SPD odmítnout. (Podrobnosti o tom, jak účast odmítnout, naleznete níže v části „Na koho se obrátit“.)
 • Jestliže si u společnosti SPD vyžádáte nějaký výrobek nebo službu, společnost SPD může použít vaše osobní údaje a sdílet vaše osobní údaje s našimi partnery, aby splnila váš požadavek (včetně toho, aby například umožnila dodání výrobku nebo služby). Společnost SPD nedává těmto partnerům oprávnění využít vaše osobní údaje jakýmkoli jiným způsobem než za účelem splnění vašeho požadavku.

Upozorňujeme, že společnost SPD vydá vaše osobní údaje, pokud takovýto krok vyžaduje zákon. Vaše osobní údaje mohou být v některých zemích podle místního práva přístupné orgánům činným v trestním řízení a bezpečnostním orgánům.

Další údaje, které může společnost SPD shromažďovat

Tyto stránky od vás také mohou získávat další údaje, společnost SPD může pomocí souborů cookie sledovat například informace o datu a čase vstupu na naše stránky, typu použitého webového prohlížeče a také o stránce, ze které se připojujete k našim stránkám.

Soubor cookie je malý soubor uložený do vašeho zařízení, když navštívíte nějaké stránky, který mohou využívat stránky, které tento soubor cookie vydaly. Společnost SPD může používat soubory cookie ke shromažďování informací během vaší návštěvy těchto stránek, včetně informací o tom, které oblasti stránek jste navštívili a jaké služby prostřednictvím stránek používáte. Společnost SPD shromažďuje tyto informace, aby přizpůsobila stránky a naše výrobky a služby vašim potřebám a zájmům. Soubory cookie vám také mohou pomoci urychlit budoucí použití těchto stránek. Například stránka může zjistit, že jste již své osobní údaje poskytli, a zajistí, že o tyto údaje již nebudete znovu požádáni. Většina prohlížečů je ve výchozím stavu nastavena tak, aby automaticky přijímala soubory cookie. Pokud chcete, lze v prohlížeči nastavit odmítnutí souborů cookie nebo vyžádání upozornění na odesílané soubory cookie. Odmítnutí souborů cookie na našich stránkách může znamenat, že nebudete moci během návštěvy našich stránek navštívit určité části stránek nebo obdržet personalizované informace.

Společnost SPD se navíc neustále snaží zlepšit v propagování svých stránek. V rámci této snahy společnosti SPD se může provádět měření efektivity přítomnosti na webu zjišťováním, kdy jste navštívili naše stránky a na co jste zde klikali. Statistiky z měření stránek lze použít k přizpůsobení stránek podle vašeho využívání, stejně jako k anonymnímu zhodnocení statistik o využívání stránek. Informace o počítači, jako je vaše IP adresa (číslo přidělené vašemu počítači pro surfování na internetu), typ používaného internetového prohlížeče a typ používaného operačního systému, mohou být také shromažďovány a přidruženy k vašim osobním údajům. Tím se má zajistit, že návštěva stránek přinese uživatelům tu nejlepší webovou zkušenost a že jsou stránky účinným zdrojem informací.

Některé vámi navštívené stránky mohou také shromažďovat informace prostřednictvím pixelových značek (také známé jako „průhledné soubory GIF“), jež mohou být sdíleny s partnery, kteří přímo podporují propagační aktivity a rozvoj webových stránek společnosti SPD. Například informace o návštěvách a používání stránek mohou být sdíleny s reklamní agenturou, aby se lépe zacílily internetové bannerové reklamy na našich stránkách. Podle informací shromážděných s použitím pixelových značek vás nelze identifikovat, i když by se mohly propojit s vašimi osobními údaji.

Když stahujete naše mobilní aplikace do svého mobilního zařízení, můžeme také shromažďovat informace, které poskytujete. Také automaticky shromažďujeme informace prostřednictvím našich aplikací.

Následují příklady typů informací, které můžeme automaticky shromažďovat prostřednictvím našich aplikací:

 • jedinečný identifikátor,
 • informace o operačním systému vašeho zařízení,
 • informace o způsobu, jakým aplikaci používáte.

A konečně, společnost SPD může kombinovat informace, které poskytujete, s dalšími informacemi v držení společnosti SPD nebo obdrženými od třetích stran. Společnost SPD takto postupuje proto, aby poskytovala více cílených výrobků a služeb, které vyhovují vašim potřebám.

Uživatelem vytvořený obsah 

Některé stránky společnosti SPD, platformy sociálních médií a aplikace umožňují uživatelům poskytnout svůj vlastní obsah pro další funkce, například přehledy a komentáře. Nezapomeňte, že jakékoli informace, které poskytnete nebo zveřejníte jako uživatelem vytvořený obsah na stránkách společnosti SPD nebo platformách sociálních médií, se mohou stát veřejnými informacemi. Při rozhodování o odhalení vašich osobních, finančních nebo jiných údajů při takových poskytnutích nebo zveřejněních je nutno postupovat opatrně. Společnost SPD nemůže zabránit jiným uživatelům v použití takovýchto údajů způsobem, který může porušovat tyto zásady, právní předpisy nebo vaše osobní soukromí a bezpečnost. Společnost SPD neodpovídá za důsledky takovýchto zveřejnění.

Zpracování dat

Zákonný podklad pro zpracování osobních údajů bude záviset na povaze interakce, kterou jste měli se společností SPD. Typ dat, která shromažďujeme, účel a právní základ, v jehož rámci zpracováváme vaše data, jsou následující:

Typ dat Účel Právní základ

Linka Careline

E-mail, jméno, telefonní číslo, jméno v sociálních médiích, někdy i další data

Splnit váš požadavek, zjistit předchozí kontakty pro podporu vašeho pokračujícího používání produktu, poslat vám materiály související s vaším dotazem, a také předcházet podvodům a splnit naši odpovědnost v rámci práva Náš legitimní zájem o spravování spotřebitelských dotazů 

Marketing

E-mail, jméno, telefonní číslo, jméno v sociálních médiích, někdy i další data

Provádět průzkumy, aby se zjistilo, co si myslíte o našich výrobcích, posílat vám zpravodaje nebo jiné marketingové informace o našich výrobcích nebo vás požádat o referenci

Váš souhlas

 

To zahrnuje osobní údaje:

 • které jsou poskytovány společnosti SPD během používání našich stránek a služeb,
 • které odešlete pro publikování na našich webových stránkách, platformách sociálních médií nebo prostřednictvím našich služeb,
 • o vašem používání našich webových stránek a služeb,
 • obsažené v nebo vztahující se k jakékoli zprávě, kterou jste nám poslali, nebo
 • obsažené v jakémkoli dotazu, který nám zašlete ohledně výrobků a/nebo služeb.

Můžeme zpracovat kterýkoli z vašich osobních údajů zjištěný v ostatních ustanoveních těchto zásad, když to bude nutné pro prokázání, uplatnění nebo obhájení právních nároků, ať při soudních řízeních, nebo při správním či mimosoudním řízení. Právním základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, a sice ochrana a uplatňování našich zákonných práv, vašich zákonných práv a zákonných práv ostatních.

Když zpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů, například informace o zdravotním stavu související s použitím produktu, děláme to proto, abychom zajistili vysoké standardy kvality a bezpečnosti našich produktů.

Odkazy na jiné stránky

Společnost SPD může poskytovat odkazy na jiné stránky, jako vstřícný krok pro naše uživatele. Společnost SPD neodpovídá za obsah nebo fungování těchto dalších stránek. Společnost SPD se nemůže zaručit za zásady ochrany osobních údajů na těchto dalších stránkách a doporučujeme, abyste se přímo seznámili se zásadami ochrany osobních údajů těchto stránek dříve, než tyto stránky začnete využívat.

Zástupci a poskytovatelé služeb

Společnost SPD někdy angažuje partnery, aby v různých zemích vykonávali určité úkoly v našem zastoupení. Tito důvěryhodní partneři mohou potřebovat přístup k vašim osobním údajům, ale pouze za účelem poskytnutí služeb popsaných v těchto zásadách.

Přenos informací mimo vaši zemi trvalého pobytu

Společnost SPD může vaše osobní údaje předávat v rámci společnosti SPD a/nebo dalším partnerům. Vaše osobní údaje mohou být uloženy a zpracovány v jiné zemi, než ve které byly získány, nebo mohou být do jiné země předány, včetně Spojeného království a USA. Když tak učiníme, provádíme přenos údajů v souladu s příslušnými zákony o ochraně dat.

Zavedli jsme postupy a kontroly, jež pomáhají zajistit ochranu osobních údajů, bez ohledu na to, v které zemi jsou uloženy nebo do které jsou přeneseny.

 

Bezpečnost informací

Máme zavedená opatření na ochranu proti ztrátě, náhodnému, nezákonnému nebo neoprávněnému přístupu nebo použití dat. Tato opatření mají co nejlépe zajistit bezpečnost a integritu všech našich informací, včetně vašich osobních údajů.

Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou pro splnění cílů uvedených v těchto zásadách, pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje jinou dobu uchovávání.

Na koho se obrátit

Máte-li jakékoli připomínky nebo dotazy ohledně našich zásad, chcete-li oznámit jakákoli porušení našich zásad nebo byste chtěli požádat o přístup ke svým osobním údajům, o jejich opravu nebo vymazání, pište na adresu SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH, Attention: General Counsel, 47 route de St Georges, 1213 Petit-Lancy, Švýcarsko, nebo pošlete e-mail společnosti SPD: [email protected]

Upozorňujeme, že osobní údaje nemůžeme vymazat v situacích, kdy je jejich uchovávání nezbytné pro naše vlastní interní obchodní účely nebo kdy je to jinak povoleno právními předpisy upravujícími ochranu údajů (například předcházení podvodům nebo dodržování právních předpisů). V těchto situacích uchováme vaše údaje v souladu s naším programem uchovávání záznamů a na konci doby uchovávání je bezpečně odstraníme.

Máte-li dotazy týkající se některého výrobku, prosím kontaktujte naši linku Careline. Naši linku Careline provozuje společnost SPD Development Company Limited ve Spojeném království. Kontaktní údaje na linku Careline jsou uvedeny na našich stránkách pro vaši zemi na stránce „ Kontaktujte nás“. 

Až budete volat, mějte prosím u sebe dotyčný výrobek a všechny obaly, včetně fóliových sáčků.

Všechny hovory jsou nahrávány a mohou být ukládány nebo monitorovány pro účely kvality a školicí účely a vaše osobní údaje mohou být shromažďovány, jak je popsáno výše.

Uvítáme jakékoli vaše návrhy, nápady nebo připomínky ohledně našich stránek. Tyto návrhy můžete odeslat na adresu [email protected].

Děkujeme vám za návštěvu našich stránek.