Na těhotenském testu mám bledou čárku: jsem těhotná?

Dr Joanna Pike

Anglická verze přezkoumána Dr Joanna Pike v Úno 27, 2019
Napsáno Jennifer Walker.

Na těhotenském testu mám bledou čárku: jsem těhotná?

Máte podezření, že jste těhotná, udělala jste si domácí těhotenský test, ale náhle se vaše očekávání změní ve zmatek, když na testu spatříte velmi bledou čárku. Co to znamená? Zjistěte, proč může být čárka vašeho testu bledá a zda jste těhotná nebo ne. 


 
  • Těhotenský test zjišťuje přítomnost „těhotenského“ hormonu hCG.
  • Hormon hCG je ve vašem těle obvykle přítomný jen tehdy, pokud jste těhotná.
  • Jakákoli pozitivní čárka, bez ohledu na to, jak je bledá, znamená, že váš výsledek je „Jste těhotná“.
  • Hladiny hCG ve vašem těle se budou v průběhu těhotenství zvyšovat.
  • Pokud provádíte časné testování, vaše hladiny hCG mohou být stále ještě nízké a uvidíte bledou pozitivní čárku.
  • Bledým čárkám se můžete vyhnout použitím digitálního testu. Při časném testování použijte první ranní moč a před testováním nepijte příliš mnoho tekutin.

Pokud vidíte pozitivní čárku, jste těhotná

Těhotenský test kontroluje přítomnost hormonu známého jako hCG (lidský choriový gonadotropin).  Často se mu říká „těhotenský hormon“, protože je ve vašem těle obvykle přítomný, pouze když jste těhotná. S postupujícím těhotenstvím se hladiny hCG budou zvyšovat, takže ho testy snadněji detekují. Některé těhotenské testy, jako např. digitální těhotenský test Clearblue, vám dají jasnou odpověď slovy jako „Jste těhotná“ nebo „Nejste těhotná“. Mnoho testů v případě pozitivního nálezu pouze zobrazí dvě čárky. 

Pokud test proběhl – a používáte vizuální test – uvidíte vždy „kontrolní čárku“ – jestliže však jste těhotná, objeví se také druhá čárka. Někdy je snadné říct, zda je těhotenský test pozitivní nebo ne, ale někdy může být tato druhá čárka velmi bledá. Jestliže vidíte pozitivní čárku, i když je bledá, jednoduchá odpověď je: Ano, jste téměř jistě těhotná.

 

Co je příčinou bledých pozitivních čárek na těhotenském testu?  

Sytost pozitivní čárky testu závisí na množství hormonu hCG ve vaší moči.  Pokud je čárka bledá, obvykle to znamená, že hladina hCG je nízká. Jedním z důvodů, proč mohou být hladiny hCG nízké, by mohlo být to, že jste ještě ve velmi rané fázi těhotenství. Některé velmi citlivé soupravy těhotenských testů mohou zjistit těhotenství již 6 dní před vynechanou menstruací (5 dní před očekávanou menstruací), ale hladiny hCG v takto rané fázi jsou tak nízké, že můžete očekávat, že každá linka bude bledá. S postupujícím těhotenstvím budou hladiny hCG stoupat, takže když se rozhodnete opět provést test, pravděpodobně uvidíte mnohem sytější pozitivní čárku.

Na níže uvedeném grafu můžete vidět, jak se během rané fáze těhotenství zvyšují hladiny hCG ve vaší moči.  

Zvýšení hodnoty těhotenského hormonu (hCG) v rané fázi těhotenství

Relativní koncentrace hormonu hCG
 
 
 
 
 
 
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Ovulace
Přibližně v této době se v moči může začít objevovat hormon hCG
První den, kdy můžete použít digitální těhotenský test Clearblue s ukazatelem týdnů
Očekávaná menstruace
Vynechaná menstruace
Dny před vynechanou menstruací

Převzato z: Gnoth C. a Johnson S., Strips of Hope: Accuracy of Home Pregnancy Tests and New Developments. GeburtshilfeFrauenheilkd 2014;74(7):661–669. 

Dalším důvodem, proč vidíte pouze bledou pozitivní čárku, může spočívat v tom, že jste vypila příliš mnoho tekutiny. Vypití velkého množství vody nebo jiného nápoje před provedením těhotenského testu vám může pomoci rychleji vyprodukovat vzorek moči, ale zředí koncentraci hormonu hCG. Vypití velkého množství tekutiny před provedením testu může způsobit bledou pozitivní čárku nebo, pokud provádíte časné testování, dokonce negativní výsledek.  

Mohlo by se snadno předpokládat, že bledá čárka je falešně pozitivní, ale dostat falešně pozitivní výsledek je velmi, velmi vzácné. Více o falešně pozitivních výsledcích těhotenského testu si můžete přečíst zde.

Jak vypadá bledá čárka?

Každý těhotenský test je jiný, některé značky používají červené barvivo a jiné značky jako Clearblue modré barvivo. U testu s červeným barvivem bude bledá čárka světle růžová, zatímco test s modrým barvivem ukáže světle modrou čárku. Podívejte se na níže uvedené obrázky, abyste si udělala představu, jak může bledá čárka vypadat.  

 

Bledá čárka

 

Jak se mohu vyhnout bledým čárkám na svém těhotenském testu?

Můžete se vyhnout nejistotě bledých čárek, jestliže: 

  • Použijete digitální test. Použijte digitální těhotenský test, který vám jasně řekne výsledek, takže už se nemusíte snažit interpretovat bledé čárky.   
  • Řiďte se pokyny výrobce testu.  Toto je opravdu důležité. Různé testy budou mít různou citlivost (jakou hladinu hormonu dokážou zjistit), takže některé mohou být pro testování před vynechanou menstruací vhodnější než jiné. Pokud chcete provádět časné testování, ujistěte se, že používáte test, který je k tomu určený.
  • Udělejte test hned ráno. Pokud provádíte časné testování, udělejte ho hned ráno, kdy jsou hladiny hCG koncentrovanější. 
  • Nepijte příliš mnoho tekutin. Vypití velkého množství tekutin, včetně vody, před testováním může zředit hladiny hCG.  

Pokud skutečně vidíte bledé čárky a stále si nejste jistá, zda jste či nejste těhotná, budete možná chtít test provést znovu za několik dní, kdy by hladiny hCG mohly být vyšší.  Pokud si stále nejste jistá, navštivte svého lékaře.